Klášter obutých augustiniánů Praha

Klášter obutých augustiniánů

Klášter obutých augustiniánů při kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně je nejstarším augustiniánským klášterem v České republice. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Klášter je centrem české provincie augustiniánského řádu. Kostel sv. Tomáše je farním pro celou Malou Stranu, funguje při něm i anglicko a španělskojazyčná duchovní správa. Klášter je domovem malé augustiniánské komunity, a je s ním spojena také celá řada aktivit pro veřejnost (např. jazykové kurzy). Každoročně v dubnu bývá organizován tzv. Augustiniánský týden (přednášky o tématech souvisejících s osobou sv. Augustina a s augustiniánským řádem a doprovodný program).

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_augustini%C3%A1n%C5%AF_%28Praha%29

Body zájmu

Tipy na trasy