Stavovské divadlo, Praha Staré město

Stavovské divadlo, Praha
Stavovské divadlo je jednou z nejkrásnějších historických divadelních staveb v Evropě. Součástí Národního divadla je od roku 1920. Ve Stavovském divadle hrají repertoárově soubory Opery, Činohry a Baletu.

Historie
Divadlo dal postavit osvícenský aristokrat František Antonín hrabě Nostic Rieneck, vedený touhou zvelebit své rodné město i duše svých bližních. Stavba trvala necelé dva roky a divadlo bylo otevřeno v roce 1783. Tento pro tehdejší Prahu mimořádně významný projekt odpovídal duchu konce 18. století, kdy se na evropských dvorech, v sídelních městech a kulturních centrech stavěla národní divadla v duchu osvícenské představy, že všeobecně přístupné divadlo je morální ústav demonstrující kulturní úroveň národa.

Prvá česká představení byla uvedena v roce 1785 náhodně a sporadicky, od roku 1812 již pravidelně o nedělích a svátcích odpoledne. V té době se tato představení stávají do jisté míry i záležitostí politickou. Odtud v obtížných letech po prohrané revoluci v roce 1848 vychází i idea vlastního Národního divadla.

Prohlídka budovy
Prohlídky vyřizuje
Vladislava Bruderová
tel.: 224 902 231
mobil: +420 778 449 536 /po-pá 8-17 hod./
e-mail: v.bruderova@narodni-divadlo.cz

Víkendy
Víkendové prohlídky budov Národního divadla zajišťuje Pražská informační služba.
Sobota–neděle ve vybraných termínech, 8.30-11 hodin, tel.: 221 714 161

Ceník
Děti a školní skupiny ve věku do 15 let: 60 Kč/os
SŠ a VŠ – skupiny i jednotlivci: 80 Kč/os
Senioři, ZTP: 60 Kč/os
Dospělí: 120 Kč/os
Pedagogický doprovod (1 osoba) na 20 studentů zdarma, od 20 studentů výš ve skupině jsou možné zdarma 2 osoby jako doprovod
Počet osob ve skupině: min. 15, max. 45

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/stavovske-divadlo/prohlidka

Body zájmu

Tipy na trasy