Kostel sv. Ducha Praha Josefov

Kostel sv. Ducha na Starém Městě v Praze v Dušní ulici je gotická jednolodní stavba z 2. čtvrtiny 14. století.

Tento kostel původně stál vedle benediktinského kláštera, který vznikl spolu s tímto chrámem. Za husitských válek byly jeho budovy rozprodány, ale později byl obnoven. Zanikl na konci 16. století, kdy přešel klášter pod správu benediktinek od sv. Jiří na Pražském hradě. Kostel ale posléze získává farní status, konvent není již obnoven. Na konci 17. století dochází k rozsáhlým opravám a barokní přestavbě po požáru (1689).Tato oprava se nakonec trvala do roku 1691. Architekta přestavby neznáme, uváděn je pouze stavitel Petr Ehrhard. Na začátku 19. století dochází k opravě sakristie. V souvislosti s touto stavební úpravou dochází i k navýšení věže nad sakristií. Roku 1833 je vztyčen sanktusník. Dále probíhají drobné opravy fasády, oken, krovu apod. Roku 1888 jsou instalovány nové varhany. V průběhu asanace je zpevněno podloží kostela a jsou objeveny zbytky starší zástavby. Dále je stržena stará sakristie a nahrazena novou. Do tohoto kostela, který stal nejblíže Židovskému městu, museli za vlády Ferdinanda I. docházet Židé na katolická kázání. Až v roce 1785 byla zrušena jejich povinnost platit tzv. Glöckelgeld, což byl poplatek za zvonění proti mračnům a povodním.

Body zájmu

Tipy na trasy