Obecní dům Praha

Obecní dům
Obecní dům patří již více než sto let k nejvýznamnějším veřejným budovám v Praze. Veřejná architektonická soutěž byla vypsána v roce 1903 poté, co město zakoupilo v těsném sousedství gotické Prašné brány parcely bývalého Králova dvora, středověkého sídla českých panovníků. Když žádný z návrhů ve vypsané soutěži nezvítězil, bylo vypracování plánů svěřeno architektům Antonínu Balšánkovi (1865 – 1921) a Osvaldu Polívkovi (1859 – 1931). Ti Obecní dům koncipovali podle zadání magistrátu jako polyfunkční objekt, sdružující reprezentační, výstavní, koncertní, restaurační a obchodní prostory.

Architektonicky je Obecní dům zajímavý řešením stavebního půdorysu na nepravidelné trojúhelníkové parcele kolem monumentálního prostoru koncertní Smetanovy síně, prostupující od prvního patra až po rozměrnou prosklenou kupoli. Architekti vtiskli budově, která v základu nezapře inspiraci historizujícím stylem s barokními prvky, organickou plnost a rytmickou vazbu proporcí, jež tak významně inspirovaly Art Nouveau. Zvláště čitelná je tato tendence v bohaté výzdobě, zejména ve štukaturách a pracích v kovu, dominujících na nádherné markýze hlavního vchodu. Také interiéry slavnostních schodišť i dalších míst nesou ve svých pružných vegetabilních formách všechny znaky nového dekorativního stylu.

Ústřední postavení ve výzdobě fasády, směřující do náměstí, zaujímá lunetová mozaika Karla Špillara Apotheosa Prahy, doplněná po stranách alegorickými plastikami Vzkříšení a Ponížení národa od Ladislava Šalouna.

Symbolický význam má také plastika Duch dějin od Františka Rouse (1872 – 1936), umístěná na římse nároží u Prašné brány. Sedící postava, opírající se o meč, tu upírá zamyšlený pohled k ulici Na Příkopech, snad k nedalekému spolkovému domu pražských Němců.

Po Sametové revoluci v roce 1989 bylo jedním z prvořadých úkolů města Prahy navrátit svému léta chátrajícímu reprezentačnímu domu ztracený lesk a slávu.V letech 1994 – 1997 proto Obecní dům prošel mimořádně náročnou rekonstrukcí.

Současně s rekonstrukcí, která plně respektovala památkový charakter budovy, byl celý objekt vybaven moderními technologiemi, umožňujícími poskytovat služby na nejvyšší úrovni.

Díky kombinaci citlivého přístupu a snahy o zachování původního účelu v dnešních podmínkách tak Obecní dům může nadále důstojně plnit své společenské, kulturní a reprezentační poslání. Být místem setkávání Prahy s domácími i zahraničními návštěvníky.

Komentované prohlídky
Komentované prohlídky Obecního domu, Národní kulturní památky, se konají pravidelně v anglickém, francouzském a českém jazyce.
Jejich součástí je prohlídka dané trasy spojená s poutavým výkladem našich průvodců a poskytnutí doprovodných tištěných textů až v devíti světových jazycích.

Prohlídka trvá přibližně hodinu.

Prodej vstupenek
Vstupenky lze zakoupit v historické pokladně Obecního domu i online na našich webových stránkách.

Kontakt
Obecní dům, a.s.
náměstí Republiky 1090/ 5
111 21, Praha 1 – Staré Město

+420 222 002 101
info@obecnidum.cz

Body zájmu

Tipy na trasy