Obecní dům Praha Staré město

Obecní dům, Praha Staré město

Národní kulturní památka Obecní dům patří k nejvýznamnějším secesním stavbám v Praze. Stavba podle architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky byla zahájena v roce 1905. Slavnostně byl Obecní dům otevřen v roce 1912. To, čím tento objekt nezřídka vyráží návštěvníkům dech, je především umělecká výzdoba, na níž se podíleli ve své době nejvýznamnější čeští malíři a sochaři (např. Mikoláš Aleš, Alfons Mucha, Jan Preisler, Josef Václav Myslbek, Max Švabinský, František Ženíšek). Průčelí dominuje půlkruhová mozaika sestavená podle kresby Karla Špillara. Již od samého počátku byl Obecní dům objektem multifunkčním. Byl místem koncertů, výstav, plesů, klubové činnosti, gastronomickým střediskem. Stal se také svědkem bezpočtu významných politických aktů novodobých českých dějin. 28. října roku 1918 zde byla vyhlášena samostatná Československá republika, v listopadu 1989 tady poprvé tehdejší komunistická vláda oficiálně jednala s opozičním Občanským fórem v čele s Václavem Havlem.  V letech 1994 - 97  podstoupil objekt generální rekonstrukci, která se stala největší a nejnákladnější rekonstrukcí historického objektu v rámci celé republiky. Reprezentační prostory se nacházejí v 1. patře. K nejpůsobivějším interiérům patří kruhový Primátorský sál, jehož výzdoba – nástropní a nástěnné malby, maskarony, závěsy – je uceleným dílem Alfonze Muchy. Impozantním prostorem je Smetanova síň – koncertní sál s kapacitou 1 200 míst, v němž jsou umístěny jedinečné varhany z roku 1912. Každoročně se zde uskuteční stovky koncertů zejména vážné hudby. Ve druhém patře Obecního domu se nacházejí výstavní sály, v nichž je již od roku 1912 představováno veřejnosti české i světové umění.

Prohlídky prvního reprezentačního patra
Komentované prohlídky Obecního domu, Národní kulturní památky, se konají pravidelně v anglickém a českém jazyce. Jejich součástí je prohlídka dané trasy spojená s poutavým výkladem našich průvodců a poskytnutí doprovodných tištěných textů až v devíti světových jazycích. Prohlídka trvá přibližně hodinu.

http://www.obecnidum.cz/turisticke-prohlidky.html

TRASA PROHLÍDKY
Smetanova síň – Cukrárna – Slovácký salonek – Salonek Boženy Němcové – Orientální salonek – Grégrův sál – Palackého sál – Primátorský sál – Riegrův sál – Sladkovského sál

VSTUPNÉ
290 Kč Plné
240 Kč Snížené (děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)
500 Kč Rodinné (1 - 2 dospělí s 1 - 3 dětmi do 18 let)

Děti do 10 let mají vstup zcela zdarma. Držitelé průkazu Prague Card mají 15% slevu z plného vstupného. Pokud máte zájem navštívit i právě probíhající výstavy, doporučujeme zakoupit kombinované vstupné, okruh A – D.

Kontakt
Obecní dům, a.s.
náměstí Republiky 1090/ 5
111 21, Praha 1 - Staré Město
Česká republika

Tel.: +420 222 002 101 (10.00 - 20.00)
E-mail: info@obecnidum.cz

http://www.obecnidum.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy