Týnský chrám, Praha Staré město

Týnský chrám, Praha Staré město
Nejvýznamnější sakrální stavbou pravého vltavského břehu je bezesporu staroměstský kostel Matky Boží před Týnem, zvaný Týnský chrám. Své jméno dostal podle otýněného čili ohrazeného místa, Týnského dvora, kterému se také říkalo Ungeld. Tento dvůr sloužil od poloviny 13. století cizím kupcům, kteří sem přicházeli přenocovat a později platit clo. Kostelík P. Marie je však starší, prvně je zmiňován zároveň se špitálem roku 1135. Jeho tehdejší podobu zatím neznáme. Během 13. století se stal farním kostelem a už na přelomu 13. a 14. století jej bylo nutno radikálně rozšířit. Nový kostel byl trojlodní o třech klenebních polích s polygonálním závěrem, pod nímž byla krypta a s jednou západní věží, kde už roku 1310 visel zvon. Také tento prostor ustoupil novostavbě dnešního kostela. Zachovala se z něj na jihovýchodě pouze kaple sv. Ludmily, která byla před sto lety zbořena.

Dnešní velkolepé bazilikální trojlodí, vysoko přečnívající okolní zástavbu, se začalo stavět pravděpodobně v roce 1360. Za dvacet let nato byl dostavěn chór a boční lodě. Stavitel I. etapy kostela byl snad domácího původu, ovlivněný slezskou architekturou, ale také arrasovskou a parléřovskou hutí, které pracovaly na stavbě katedrály sv. Víta. Ve II. etapě už stavbu vedl pravděpodobně umělec z okruhu Parléřovy huti a kameníci byli asi jejími členy. Začátkem 15. století se stavělo západní průčelí a do husitských válek byla zaklenuta hlavní loď.

TÝNSKÝ CHRÁM JE MOŽNO SI ZPRAVIDLA PROHLÉDNOUT (březen - listopad):
Pondělí zavřeno
Úterý 10:00 - 13:00, 15:00 - 17:00
Středa 10:00 - 13:00, 15:00 - 17:00
Čtvrtek 10:00 - 13:00, 15:00 - 17:00
Pátek 10:00 - 13:00, 15:00 - 17:00
Sobota 10:00 - 13:00, 15:00 - 17:00
Neděle 10:00 - 12:00

Vstupné
Chceš-li si chrám prohlédnout, přispěj, prosíme, na jeho obnovu dobrovolným darem: doporučená částka: 25,- Kč (1 euro). Děkujeme.

Kontakt
email: dkc@cmail.cz
telefon:  +420 222 318 186

http://www.tyn.cz/cz/index.php?stranka=tynsky-chram

Body zájmu

Tipy na trasy