Arciděkanský chrám Nanebevzetí P.Marie Tachov

Arciděkanský chrám Nanebevzetí P.Marie
Kostel
ulice Kostelní
Tachov