Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy
Hlavní budova muzea

Hlavní budova muzea je architektonickým objektem zapsaným v seznamu kulturních památek České republiky. Byla postavena přímo pro Museum královského města Prahy v letech 1896-1898 v novorenesančním slohu podle návrhů architekta Antonína Balšánka.

Otevřeno:
denně kromě pondělí 9–18 hod. Každou poslední středu v měsíci otevřeno do 20 hod.

Vstupné:
základní 150 Kč
snížené 60 Kč
rodinné 350 Kč
skupinové 120 Kč/osoba

ostatní akce 60 Kč/osoba
3D kino 30 Kč/osoba

Expozice
Langweilův model Prahy
Praha v pravěku
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku
Barokní Praha
Slabikář návštěvníků památek

Kontakt:
Na Poříčí 52
180 00 Praha 8

pokladna: +420 221 709 674

http://www.muzeumprahy.cz/hlavni-budova-muzea/

Body zájmu

Tipy na trasy