Poštovní muzeum Praha

Poštovní muzeum Praha
Poštovní muzeum Praha sídlí v Praze 1, nedaleko nábřeží Ludvíka Svobody v tzv. Vávrově domě, někdejším obydlí pražských mlynářů. Prohlídková trasa zahrnuje přízemí s expozicí československých, českých i zahraničních známek a 1. patro, kde se konají krátkodobé výstavy z historie pošty a známkové tvorby. Zážitek z návštěvy je umocněn nástěnnými malbami z roku 1847 od významného českého malíře Josefa Navrátila.

Pobočka muzea se nachází v areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Prohlídková trasa, zahrnující téměř 2 000 m2, zachycuje poutavým způsobem vývoj poštovních služeb a jejich proměnu. K tomu je využito velké množství autentických předmětů včetně poštovních stejnokrojů, štítů, schránek, pokladen a telekomunikačních přístrojů, dokumentujících každodenní poštovní provoz. Historii poštovní dopravy představuje unikátní sbírka kočárů a saní.

Návštěva expozic Poštovního muzea Vám umožní poznat dějiny pošty, cestování, telegrafu, telefonu, dopravní techniky a uvede Vás do světa poštovních známek. Ať už navštívíte Poštovní muzeum v Praze, nebo jeho pobočku ve Vyšším Brodě, věříme, že to bude příjemný kulturní zážitek.

Otevírací doba
Denně kromě pondělí
9.00 – 17.00 hod.

Vstupné
Základní vstupné                                                        
Vstup do expozic 50 Kč
Doprovodné akce PM včetně vstupu do expozic (doprovodné programy pro školní skupiny, komentované prohlídky, výtvarné dílny, apod.)

Snížené vstupné
Dětí od 6 let, studenti, senioři
Doprovodné akce PM pro děti do 6 let 10 Kč
Vstup do knihovny v PM

Vstup zdarma
Děti do 6 let

Kontakt
Poštovní muzeum
Nové mlýny 2
110 00 Praha 1

Tel.: + 420 954 400 394
e-mail: postovni.muzeum@cpost.cz

https://www.postovnimuzeum.cz/index

Body zájmu

Tipy na trasy