Jízdárna Pražského hradu, Praha

Jízdárna Pražského hradu, Praha
Jízdárna Pražského hradu nebo také Hradní jízdárna je velká barokní stavba nacházející se v širším areálu Pražského hradu u cesty k Prašnému mostu naproti vchodu do Královské zahrady nad Jelením příkopem. Stavba pochází z roku 1694, kdy nahradila původní starší menší jízdárnu z roku 1572.

K jízdárně patří také hospodářský dvůr se stájemi pro koně a s původní Rudolfovou bažantnicí, jež byla založena před rokem 1600. Jedná se o relativně mohutnou 92 metrů dlouhou a 40 metrů širokou budovu s půdorysem ve tvaru pravidelného obdélníka s široce klenutou dřevěnou valbovou střechou s malými kruhovými okny. Stavba byla vybudována na pokyn císař Leopolda I. a z iniciativy prezidenta české komory Františka Josefa Šlika, projektantem stavby se stal pražský architekt Jan Baptista Mathey, stavitelem pak Marco Canevalle. Budova byla určena pro jezdecký výcvik a jezdecké zábavy šlechtického panstva, což připomínají dvě plastiky nacházející se v jejím průčelí. Oproti původnímu stavu dnes na průčelní fasádě chybí císařská říšská orlice, jež byla odstraněna během jedné z následujících rekonstrukcí objektu.

V roce 1760 jízdárna vyhořela a musela projít první rekonstrukcí, kdy dostala nový strop, který se dochoval do dnešních dob.

V pozdějších dobách, kdy jízdárna přestala sloužit svému účelu byla využívána jakožto skladiště. V současnosti se zde nachází významná pražská výstavní síň, kde jsou pravidelně pořádány výstavy nejvýznačnějších umělců.

Přispěvatelé Wikipedie, „Jízdárna Pražského hradu,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%ADzd%C3%A1rna_Pra%C5%BEsk%C3%A9ho_hradu&oldid=15825708 (získáno 20. 02. 2018).

Autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33676233

Body zájmu

Tipy na trasy