Zámek Míčovna, Praha Hradčany

Míčovna (Pražský hrad), Praha
Míčovna je podlouhlá renesanční budova v Královské zahradě Pražského hradu, která původně sloužila ke hraní míčových her. Její severní stěna je architektonicky velmi bohatá a vyzdobená renesančními sgrafity. Míčovnu postavil v letech 1568–1569 stavitel Bonifác Wolmut. Společně s celým areálem hradu je od roku 1962 chráněna jako národní kulturní památka České republiky.[1]

Historie
Stavba proběhla velmi rychle, byla však špatně založena na hraně Jeleního příkopu, takže se musela brzy opravovat a v roce 1617 se zřítila klenba. Roku 1757 vyhořela a po roce 1848, kdy měla být využita jako kasárna, byla do ní velmi necitlivě vestavěna dvě poschodí. Po roce 1918 proběhly nejnutnější opravy, ale roku 1945 byla zasažena dělostřeleckým granátem a vyhořela. Za velké rekonstrukce v roce 1952 byla obnovena valená klenba a opravena vzácná sgrafita, v jednom z polí doplněná o alegorii pětiletky.

Popis
Vcelku prostá podlouhlá budova téměř 80 m dlouhá s valbovou střechou a točitým schodištěm s vížkou na východní čelní stěně. Podélné stěny jsou členěny na deset polí, jižní stěna opěráky, severní 11 kamennými polosloupy s iónskými hlavicemi, které nesou bohaté kladí. Severní stěna, obrácená do Královské zahrady, je bohatě vyzdobena. Dvě a dvě krajní pole fasády mají po dvou mělkých výklencích nad sebou, středních šest polí tvořilo původně velmi hmotnou loggii, dnes zasklenou. Všechny plochy jsou pokryty ornamentálními i figurálními sgrafity z konce 16. století. Nad oblouky jsou alegorie ctností a sedmi svobodných umění.

Dvě a dvě krajní pole odpovídají zázemí vlastního sálu, který je osvětlen šesti velikými okny v severní stěně a zaklenut valenou klenbou s lunetami původního tvaru, ale provedenou jako betonová skořepina.

Před budovou stojí alegorická socha Noc od Matyáše Bernarda Brauna z roku 1735.[2]

Přispěvatelé Wikipedie, „Míčovna (Pražský hrad),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%AD%C4%8Dovna_(Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad)&oldid=15593511 (získáno 20. 02. 2018).

Autor: Daniel Baránek, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9783720

Body zájmu

Tipy na trasy