Autobusová zastávka, Jednota

Autobusová zastávka, Jednota
Ostrov u Macochy