Vyhlídka Tři kříže

Vyhlídka Tři kříže

Typ objektu: dřevěný vyhlídkový altán
Poloha: Tříkřížový vrch severovýchodně nad centrem Karlových Varů
Nadmořská výška: 554 m
Období výstavby: 2000 a 2006
Oficiální zpřístupnění: 11. října 2006

Přístup k vyhlídce

Přístup č. 1: Přímo z centra Karlových Varů od Vřídla vede k altánu 1,9 kilometru dlouhá žlutá turistická trasa přes ulici Na vyhlídce a dále lázeňskými lesy až ke Třem křížům.

Přístup č. 2: Druhou možností je vyjet do Drahovic autobusy MHD č. 10 a MHD č. 15 na zastávku Havlíčkova a odtud vystoupat po zelené turistické trase až na Rozcestí pod Třemi kříži, kde se napojíte na trasu žlutou, která Vás dovede až k vyhlídce.
Historie objektu

Někdy v době kolem roku 1640 byly na vrcholu Tříkřížového vrchu vztyčeny jako výraz úspěšné rekatolizace města o okolí tři velké dřevěné kříže, symbol biblické Golgoty. Již z počátku 19. století pocházejí zprávy o skvělém výhledu z tehdy odlesněného vrchu, přístupného pohodlnou cestou. V roce 1912 byla na vrch zahájena výstavba lanové dráhy k zamýšlenému hotelu. Všem plánům udělala konec první světová válka. V okolí je dodnes zachováno betonové koryto rozestavěné lanovky, základy horní stanice a torza dalších staveb.
V roce 2000 byl před Třemi kříži vystavěn na střeše poválečné betonové vojenské pozorovatelny dřevěný vyhlídkový altán, který byl však již v roce 2003 zničen vandaly. Nový pevnější altán podle projektu Ing. arch. Ivana Štrose pochází z roku 2006.   

http://www.karlovyvary.cz/