Železnatý pramen

Železnatý pramen

Místo vývěru: kolonáda Železnatého pramene
Poloha: ve svahu nad pravým břehem říčky Teplá v severní části města Karlovy Vary
Prvně zachycen: 1852
Teplota: 11,9 °C
Vydatnost: 1,8 l/min
Obsah CO2: 1600 mg/l
Přístupnost: volně přístupný
Přístup k prameni

Přístup č. 1: K vývěru pramene v kolonádě Železnatého pramene dojdete z lázeňského centra města od Vřídla podél proudu říčky Teplá kolem hotelu Thermal. Na konci Nábřeží Jana Palacha odbočíte a vystoupáte stezkou svahem směrem ke kolonádě. Příjemná procházka lázeňským centrem města je dlouhá asi 1,5 kilometru a zabere Vám necelou půl hodinu.

Již v minulosti zbarvovaly zdejší stráň usazeniny okrové barvy díky vysokému obsahu železa. Železnatý pramen byl poprvé jímán roku 1852. Od roku 1856 se začal pramen na doporučení lékaře Rudolfa Mannla užívat k pitné kúře a v jeho sousedství byly zřízeny tzv. Železité lázně, ve kterých sloužila jeho voda rovněž ke koupelím.


http://www.karlovyvary.cz/cs/zeleznaty-pramen/