Přírodní památka Nemošická stráň

Nemošická stráň je přírodní památka ev. č. 775 na jihovýchodním okraji města Pardubice v okrese Pardubice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je ochrana terasy dolního toku Chrudimky porostlé dubohabřinou. Terasa je významným nalezištěm paleontologickým, zoologickým a zejména botanickým.

http://cs.wikipedia.org/