Přírodní památka Tůň u Hrobic

Tůň u Hrobic je přírodní památka ev. č. 722 severozápadně od obce Dříteč v okrese Pardubice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je mrtvé rameno Labe s břehovými porosty, významnými rostlinnými společenstvy a živočichy.

http://cs.wikipedia.org/