Přírodní památka Vesecký kopec

Vesecký kopec je vrchol na písečném přesypu (duně) nacházející se nedaleko vesnice Veská v okrese Pardubice. Je ojedinělý tím, že část přesypu není pokryta lesem a daří se zde proto zajímavým druhům rostlin a živočichů. Bylo např. zjištěno 108 druhů střevlíků, některé z nich jsou vázány na písčité půdy. V roce 2004 byl Vesecký kopec vyhlášen za přechodně chráněné území s tím, že do roku 2008 se mělo rozhodnout o jeho vyhlášení za přírodní památku.

http://cs.wikipedia.org/