Hvězdárna barona Artura Krause, Pardubice

Hvězdárna barona Artura Krause, Pardubice
Hvězdárna barona Artura Krause byla slavnostně otevřena 31. 3. 1992 a navazuje na historickou tradici popularizace astronomie v Pardubickém kraji založenou na konci 19. století baronem Arturem Krausem.

Hvězdárnu naleznete v Pardubicích na Dukle, jako součást Domu dětí a mládeže ALFA Pardubice. Hlavní náplní je především astronomie určená pro širokou veřejnost, kterou utváří astronomické kroužky pro děti a studenty, pravidelná večerní pozorování za účasti zkušených astronomů a každý měsíc pořádání přednášek na zajímavá, nejen čistě astronomická, témata.

Kromě akcí pro veřejnost se ve spolupráci s Astronomickou společností Pardubice věnujeme také odborné činnosti, která je směřována, opět v návaznosti na historickou tradici, především na pozorování a měření aktivity Slunce. Mezi naše největší projekty patří zejména expedice za zatměním Slunce – SAROS.

Kontakt
Dům dětí a nládeže ALFA Pardubice op. DELTA
Gorkého ul. 2658
530 02 Pardubice

Telefon: +420 466 310 563
Mobil: +420 603 165 366

info@astropardubice.cz

https://www.astropardubice.cz/