Podzámecký renesanční mlýn

Podzámecký renesanční mlýn

https://www.brandysko.cz/podzamecky-renesancni-mlyn/d-6357/p1=28035

Podzámecký renesanční mlýn se svými 11 moučnými koly byl v době rudolfinské  největším v Českém království. Stojí při kamenném mostu z roku 1603, který patří k nejstarším kamenným mostům v Čechách a je podnes zachován v původní konstrukci. Na staroboleslavský břeh se odsud pokračovalo po mostě dřevěném, jenž býval strategickým bodem v každé z válek, které se městem převalily, ve válce třicetileté i prusko-rakouské 1757, a proto vždycky lehl popelem. Roku 1874 byl nahrazen nedalekým mostem z nýtovaného železa. Někde v blízkosti mlýna stávala také brusírna drahých kamenů, kterou tu pro potěšení krasomilovného císaře Rudolfa II. provozoval slavný rod Miseroniů – ta vzala za své ve třicetileté válce. Mlýn není přístupný veřejnosti.