Katedrála Nanebevzetí Panny Marie Kutná Hora

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci – památka UNESCO
Vítězná ulice
Kutná Hora – Sedlec

E-mail: ic@sedlec.info
Telefon: +420 326 551 049

http://www.ossuary.eu/index.php/cz/

První klášter řádu cisterciáků v Čechách. Stavba patří k vývojově nejvýznamnějším dílům české gotické architektury 13. stol. Je v Čechách první stavbou katedrálního typu. Na přelomu 17. a 18. stol. přestavěna J. B. Santinim v duchu barokní gotiky.

Otevřeno denně:

duben - říjen
9:00 -17:00 hod.
v neděli
11:00 – 17:00 hod.

listopad - březen
10:00 - 16 hod.
v neděli
11:00 – 16:00 hod.

Vstupné:
dospělí, důchodci 50,- Kč;
děti, studenti, ZTP 30,- Kč