Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary
Muzeum v Karlových Varech bylo založeno na popud významného balneologa Med. Dr. Josefa Löschnera jako jednotná městská instituce společně s regionální knihovnou a archivem. Díky karlovarským patriotům a sběratelům se postupně podařilo shromáždit rozsáhlé sbírky dokumentující typická karlovarská řemesla. Nejstaršími muzejními sbírkami se staly kolekce lázeňských koflíků a karlovarských hornin, zejména rozličných forem vřídlovce. Již v roce 1867 vzniklo soukromé muzeum rytce skla Antona Pittroffa, nadšeného sběratele předmětů a kuriozit všeho druhu, jež, jak uvádí v katalogu svého muzea, „zajímají nejen učence a vědce, ale i každého laika, kde si může každý vybrat, co jej zajímá“. Pittroffova sbírka byla podle přání sběratele začleněna do městského muzea. V roce 1937 obohatila fondy městského muzea soukromá sbírka lázeňského lékaře dr. Karla Davida Bechera, jenž mj. shromáždil unikátní soubor literatury o Karlových Varech. Před druhou světovou válkou byla do muzea předána sbírka terčů a střeleckých trofejí karlovarského střeleckého spolku. Součástí městského muzea se stala i soukromá národopisná sbírka (lidový nábytek, lidové oblečení aj.) sběratele Paula Webera z Hohengrundu. Četnými dary obohatil muzejní sbírky také karlovarský národopisec Josef Hofmann (1858-1943). O úspěšný rozvoj muzea do druhé světové války se zasloužili jeho ředitelé dr. Karl Ludwig (1868-1931, archivář) a dr. Viktor Karell (1898-1979, profesor obchodní akademie) jakož i správci Josef Knett a Anton Rudolf.

Stálá expozice karlovarského muzea
Stálá expozice nabízí přehled o dějinách a přírodě Karlovarska s důrazem na specifika lázeňského města. Prezentuje živou a neživou přírodu s poukazem na ekologii, archeologické nálezy, vývoj osídlení kraje, počátky měst a hornické činnosti v regionu, cenné středověké a barokní plastiky, historii a rozvoj lázeňského města od 15. století po dnešek, slavné karlovarské lékaře i návštěvníky, karlovarská řemesla, umělecko-historické sbírky.

V přízemí muzea jsou výstavní sály, kde jsou pořádány pravidelné výstavy.

Otevírací doba a Vstupné
http://kvmuz.cz/muz/muzeum-karlovy-vary

Kontakt
Nová louka 23
Karlovy Vary
360 01

(T) +420 736 650 047
(E) sekretariat@kvmuz.cz
(E) novalouka@kvmuz.cz

http://kvmuz.cz/