Knihovna Jiřího Mahena - Královo Pole, Brno

Knihovna Jiřího Mahena - Královo Pole
Knihovna patří ke stěžejním pobočkám. Kontaktní místo Informačního střediska EUROPE DIRECT. Spolupracuje s místními MŠ a ZŠ, pro které realizuje vzdělávací programy. Aktivně se účastní projektů na podporu dětského čtenářství, pořádá řadu akcí pro veřejnost, zejm. výstavy výtvarných prací a cestopisné besedy.

Pro svou spolupráci se školami pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zapojena do projektu Ruku v ruce, který se věnuje práci s dětmi s různými druhy handicapů. Na pobočce je umístěn box na knihy. Pobočka je zapojena do projektu Lekotéka - hračky a didaktické pomůcky, půjčuje deštníky a brýle a audioknihy. Prostřednictvím on-line katalogu čtenářům zpřístupňuje články v elektronické podobě či umožňuje stahovat a půjčovat e-knihy.

Kontakt
Palackého 164
Brno

549 259 234
palackeho@kjm.cz

https://www.kjm.cz/knihovna-provozy/kralovo-pole