Knihovna Jiřího Mahena - Ivanovice, Brno

Knihovna Jiřího Mahena - Ivanovice
Knihovna patří mezi nejmenší pobočky, poskytuje základní výpůjční a informační služby čtenářům všech věkových kategorií. V r. 2017 se zapojila do sítě automatizovaných provozů KJM a po rekonstrukci láká čtenáře příjemnými a moderně vybaveným prostory.

Využívá výměnný fond, který nabízí novinkové tituly. Nákup výměnného fondu (lokace 80) je financován z dotace Jihomoravského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji.

Kontakt
Mácova 3
Brno

778 750 073
ivanovice@kjm.cz

https://www.kjm.cz/knihovna-provozy/ivanovice