Knihovna Jiřího Mahena - Komín, Brno

Knihovna Jiřího Mahena - Komín
Od r. 2011 pobočka sídlí v prostorách domu s pečovatelskou službou v Brně-Komíně (zrekonstruované prostory původní mateřské školky). Od r. 2013 spadá do automatizované knihovní sítě KJM. Knihovna patří mezi nejmenší pobočky, poskytuje základní výpůjční a informační služby čtenářům všech věkových kategorií. Pobočka spolupracuje se ZŠ Pastviny, pořádá kulturně-vzdělávací pořady a výstavky, pro základní školy realizuje vzdělávací programy nabídka pořadů pro školní rok 2019/2020. Prostřednictvím on-line katalogu čtenářům zpřístupňuje články v elektronické podobě či umožňuje stahovat a půjčovat e-knihy.

Kontakt
Vavřinecká 13
Brno

541 222 930
E-mail:    vavrinecka@kjm.cz

https://www.kjm.cz/knihovna-provozy/komin