Knihovna Jiřího Mahena - Jundrov, Brno

Knihovna Jiřího Mahena - Jundrov
Knihovna patří k menším pobočkám, ve svých prostorách působí od r. 1978. Je umístěna v centru obce v půvabném klidném prostředí s parkovou úpravou okolí (v r. 2013 byla znovuotevřena po rekonstrukci). V r. 2011 byl zahájen automatizovaný provoz, čímž se pobočka zapojila do sítě automatizovaných provozů KJM. Spolupracuje s místními mateřskými a základními školami, pro které realizuje vzdělávací programy nabídka pořadů pro školní rok 2019/2020), pro veřejnost pořádá výstavy výtvarných děl a výstavy žákovských prací. Na pobočce je umístěn box na knihy a půjčuje deštníky. Pobočka je též zapojena do projektu Lekotéka - hračky a didaktické pomůcky. Prostřednictvím on-line katalogu čtenářům zpřístupňuje články v elektronické podobě či umožňuje stahovat a půjčovat e-knihy.

Kontakt
Veslařská 56
Brno

541 220 378
veslarska@kjm.cz

https://www.kjm.cz/knihovna-provozy/jundrov