Knihovna Jiřího Mahena - Žebětín, Brno

Knihovna Jiřího Mahena - Žebětín
Knihovna patří mezi menší pobočky, poskytuje základní výpůjční a informační služby čtenářům všech věkových kategorií. Je umístěna v prostorách budovy Katolického domu v centru městské části. Spolupracuje se Základní školou Otevřená, Mateřskou školou Žabka a Lesní školkou „V závětří“ Brno-Žebětín, pro které pořádá tematické besedy. Pro děti z Klubu maminek „Krteček“ a z Centra volného času „Cvoček“ pořádá tematické akce a soutěže. Dále organizuje přednášky a besedy pro dospělé, které jsou ve spolupráci s ÚMČ Brno-Žebětín pořádány v Katolickém domě Brno-Žebětín (přehled aktuálních akcí). Od r. 2015 spadá knihovna do sítě automatizovaných provozů KJM. Prostřednictvím on-line katalogu čtenářům zpřístupňuje články v elektronické podobě či umožňuje stahovat a půjčovat e-knihy.

V knihovně mohou děti a rodiče využívat dětský koutek. Pobočka se zapojila do projektu Lekotéka, jehož náplní je půjčování hraček a didaktických pomůcek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti si mohou půjčovat hračky prezenčně i absenčně. V r. 2015 získala ocenění Nejlepší obecní knihovna JMK za okres Brno-město za rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb, podporu dětského čtenářství a přínos pro kulturní a společenský život obce.

Kontakt
Křivánkovo nám. 35
Brno

778 750 073
zebetin@kjm.cz

https://www.kjm.cz/knihovna-provozy/zebetin