Kometa Pub Arena, Brno

Kometa Pub Arena
Vchod do naši restaurace najdete, sejdete-li po schodech dolů vedle hlavního vstupu na stadion, u světelné křižovatky ulic Poříčí a Křídlovická.

Kounicova 685/20
602 00 Brno

Tel: 543 420 042
arena@kometapub.cz

https://arena.kometapub.cz/index.php