Vladař, Žlutice

Vladař, Žlutice
Vladař, tajemná stolová hora a magická dominanta krajiny nedaleko Žlutic je pozůstatkem pradávné sopečné činnosti v oblasti Doupovských hor.
Na vrcholu Vladaře, na obrovské ploše jednoho čtverečního kilometru vzniklo asi před 3.000 lety hustě obydlené hradiště, jedno z tehdy nejvýznamnějších center v celých Čechách. Rozmach dobře opevněného areálu ležícího na důležité obchodní stezce, který mohl souviset také s těžbou zlata v okolí, byl ukončen asi 200 let před Kristem, kdy akropoli postihl ničivý požár. Hradiště se vylidnilo a od té doby postupně zanikalo.

Pokud se sem vydáte, na vlastní oči se přesvědčíte, že jsou tady dodnes patrné důmyslné obranné valy, které dosahovaly celkové délky asi 20 km a také spatříte do skály vytesanou oválnou vodní nádrž na dešťovou vodu o půdorysných rozměrech 35 x 45 m. Dodnes zůstává záhadou, že se při všech dosud provedených archeologických výzkumech na Vladaři nenašla jediná lidská kost a tak otázka: „Kam tehdejší lidé pohřbili své mrtvé?“ čeká na svoji odpověď.

Kde jsou ostatky někdejších obyvatel nevíme, ale jisté je, že prastaré kamenné valy na Vladaři posloužily o mnoho století později slepému husitskému vojevůdci Janu Žižkovi z Trocnova, který se v nich opevnil, když byl obklíčen přesilou vojsk plzeňského katolického landfrýdu. Po třech dnech se promrzlým a vyhladovělým husitům podařilo za sněhové bouře vyklouznout z obklíčení a stáhnout se do Žatce. Husitský kronikář Vavřinec z Březové tuto šarvátku popsal slovy:

„ ……… a když přitáhl Žižka se svými lidmi blízko Žlutic k hoře, zvané Vladař, a vyjel na ni se svými vozy a jezdci, obklopil se a své lidi vozy, a připraviv děla, mužně se proti nepřátelům bránil, třebas byl spolu se svým lidem trápen nepohodou povětří, mrazem, vichřicí a hladem. Tři dni však se mužně bránili a nepřátelé neměli volný výstup na horu.“

Nebylo to naposledy, kdy monumentální stolová hora posloužila během válečných dob jako bezpečné útočiště některé z armád. Během 30leté války využilo pradávné zbytky zdejšího opevnění švédské vojsko Johana Gustavsona Banera. Generál Baner, tvrdý voják zakalený válkou, s tělem poničeným četnými zraněními, podnikavý a statečný vojevůdce tady tehdy nechal vybudovat ležení a na korunách starých valů rozestavěl svoje dělostřelectvo.

Pokud patříte mezi lidi, kteří více vnímají všelijaké přírodní energetické procesy, nebo jste prostě jen příznivcem tajemna, pak vězte, že někteří psychotronici tomuto místu připisují magickou moc a možnost přenosu do dávných dob.

Raritou jsou i louky pod Vladařem. Roste tady kupříkladu zákonem chráněný zástupce orchidejí – vstavač kukačka. Mohlo by vás zajímat, že právě z hlíz vstavačovitých je zejména na Blízkém východě připravován zázračný nápoj „salep“. Podle středověké představy má mít „salep“ pozitivní vliv na mužskou potenci. Nejen pro podobnost hlíz s mužskými pohlavními orgány, ale i díky vysoké energetické hodnotě je prý tento nápoj vynikajícím afrodiziakem.

http://www.zlutice.cz/obcan/