Nevděk, Žlutice

Nevděk, Žlutice
Hrad Nevděk byl na výrazné výšině nad městem založen husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic ve čtyřicátých letech 15. století. Prozíravý vojevůdce chtěl jeho výstavbou posílit šance obránců Žlutic v případě napadení města. Na Nevděku umístěná vojenská posádka střežila přístupové cesty od jihu, zatímco naproti němu současně postavený hrad Mazanec střežil město do severu.
Nevděk plnil důležitou obrannou funkci v době husitských válek, ale později, když se situace v českých zemích zklidnila, stejně jako jiné menší obranné hrady ztratil svůj původní význam a postupně zchátral.

Mohlo by vás zajímat, že podle pověsti je dodnes dochovaná hradní studna údajně bezedná. Jednou prý do ní spadla kachna a než se kdo nadál, vyplavala dole v řece Střele.
Další pověst, vztahující se k době vlády Karla IV., zase vysvětluje název hradu. Pozdější král se v době, kdy u nás ještě vládl jeho otec Jan Lucemburský, snažil zavést ve svém budoucím království pořádek. Některým šlechticům zabavil majetek, protože byl toho názoru, že ho jeho otec rozdává příliš lehkomyslně. To se týkalo i hradu Nevděk, který tehdy patřil pánům z Rýzmburka. Zoufalé výkřiky a pláč vdovy, paní Agáty, nešťastné z náhlé ztráty majetku:

„… to je nevděk, to je nevděk….!“,

bylo prý tehdy slyšet z hradu až do Žlutic.

Dnes jsou v místech bývalého hradu patrné jen zemní valy, zbytek padacího mostu a již zmíněná studna. V roce 1935 tady byl vztyčen vysoký dřevěný kříž, na který se každoročně o Velikonocích zavěšovaly lampičky. Ty tady hořely celou noc a na tuto zajímavou atrakci se prý jezdili dívat lidé z širokého okolí.

http://www.zlutice.cz/obcan/