Mazanec, Žlutice

Mazanec, Žlutice
Od počátku 15. století chránila žlutický hrad stojící na Zámeckém vrchu opevněná tvrz zvaná Mazanec. Díky nevýhodnému umístění hradu, by se bez takové dodatečné ochrany stal snadným terčem dělostřeleckých útoků nepřátel. Ovšem, že by se tak ze Žlutic stala nedobytná pevnost, to se zrovna říci nedá.

Na začátku husitských válek obsadili město husité pod vedením Jana Žižky z Trocnova a několik dalších let se v držení města střídali kališníci s katolíky. Až když se v roce 1428 stal pánem města skvělý husitský vojevůdce Jakoubek z Vřesovic, proměnil jej na poměrně dlouhou dobu v pevný opěrný bod husitských loupeživých výprav do okolí.

Pokud by vás zajímalo, jak se Jakoubek vyrovnal s porážkou husitů v bitvě u Lipan, pak vězte, že své služby obratem nabídl ryšavému králi Zikmundovi a díky tomu se brzy stal hejtmanem žateckého a litoměřického kraje. Po roce 1448 však už stál na straně husitského krále Jiřího z Poděbrad a velmi úspěšně pokračoval v rozšiřování svých statků v severozápadních Čechách. Zkrátka a dobře, Jakoubek z Vřesovic nebyl jen úspěšný válečník a zdatný diplomat, ale také nestálý spojenec a kariérista.

A byl to také Jakoubek, kdo v době kolem roku 1446 nechal předsunutou tvrz Mazanec přestavět na samostatný hrad. Ten je však už o 100 roků později uváděn jako opuštěný.

http://www.zlutice.cz/obcan/