Kaple sv. Kříže, Žlutice

Kaple sv. Kříže, Žlutice
Barokní kapli sv. Kříže nechal roku 1732 vystavět Peter Ignaz Riedl z nedalekého starého špitálu při cestě vedoucí na bývalý městský hřbitov za hradbami Žlutic.
Kaple, kolem níž se ubíraly smuteční průvody, byla známá rovněž jako Dollakova kaple, podle paní Hildy Eichler, rozené Dollak, která se o ni až do roku 1945 obětavě starala.

http://www.zlutice.cz/obcan/