Socha sv. Alžběty, Žlutice

Socha sv. Alžběty, Žlutice
Raně barokní sloup se sochou sv. Alžběty stojící u severního průčelí budovy žlutického muzea nechala v první polovině 17. století zřídit hraběnka Elisabetha Seydlic ze Schönfeldu, manželka majitele zdejšího panství Adama Jiřího Kokořovce z Kokořova.
Někteří znalci se domnívají, že ve skutečnosti neznámý umělec z kamene vytesal nikoliv matku Jana Křtitele sv. Alžbětu, ale sv. Apolonii.  Tomuto tvrzení by nahrávala i stará legenda. Podle ní jednoho dne ve svém kočáře hraběnka Elisabetha sjela z prudkého svahu. Kočár se přitom nebezpečně rozhoupal a náhle převrátil. Hraběnka vylétla z vozu a při svém přistání na zem si vyrazila zuby. Přišla tak o zuby stejně jako zbožná panna Apolonie, pouze s tím rozdílem, že v jejím případě se jednalo o nešťastnou náhodu, zatímco světici připravili o zuby pronásledovatelé křesťanů. Hraběnka měla poté nechat na osudném místě vztyčit sochu sv. Apolonie, patronky zubních lékařů.

http://www.zlutice.cz/obcan/