Kaštanový kříž, Žlutice

Kaštanový kříž, Žlutice
Původní vysoký dřevěný kříž byl v těchto místech, na významném rozcestí cest vedoucích na Veselov a Čichalov, vztyčen již v roce 1710. Není bez zajímavosti, že na něm na sklonku sedmileté války mezi Rakouskem a Pruskem, chtěli rakouští vojáci oběsit sedláka Josefa Wagnera. Domnívali se totiž, že je pruským špiónem.
Jelikož dřevěný kříž musel být často obnovován, nechal v roce 1852 žlutický občan Franz Wanitzka na místě mezi mohutnými kaštany – odtud také jeho pojmenování „kaštanový kříž“ - vztyčit kovaný kříž s litinovou figurální plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista.
Všimněte si nad plastikou osazené plechové destičky s nápisem „INRI“.  Všeobecně se má za to, že písmena INRI jsou zkratkou latinských slov „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“, v překladu „Ježíš Nazaretský, král židovský“. Podle Písma svatého měl tento nápis na Ježíšův kříž umístit Pilát Pontský,  pověstný  pácháním „neustálých krutých poprav bez rozsudku“. Většinou se s takovým nápisem setkáme právě v souvislosti s ukřižovaným Ježíšem Kristem.
Ovšem existují i další interpretace této zkratky. Kupříkladu její alchymistický výklad „Igne Natura Renovatur Integra“, což v češtině znamená „Veškerá příroda se obnovuje ohněm“ nebo „In Nobis Regnat Iesus“, tedy „V nás kraluje Ježíš“.

http://www.zlutice.cz/obcan/