Křížové kameny, Žlutice

Křížové kameny, Žlutice
Každý z trojice těchto křížových kamenů stával původně jinde než na tomto místě.
Možná víte, že křížové kameny mají na věky věků připomínat tragické události, které se mezi lidmi odehrály v dávných časech, místa, kde byla prolita lidská krev. Ve středověku bylo totiž možné při trestání provinilců uplatnit tzv. smírčí právo. To byla strůjci neštěstí uložena nějaká povinnost, kterou by spáchaný zločin mohl jakž takž odčinit. Důležitější než uplatnění pravidla „oko za oko a zub za zub“ bylo tehdy usmíření obou stran a jejich závazek napříště neusilovat o krvavou mstu.
Kromě finančního vyrovnání s postiženou rodinou, kdy musel provinilec zpravidla uhradit náklady pohřbu oběti, soudní výlohy a složit určitou sumu peněz na výživu a výchovu pozůstalých dětí oběti, to zhusta bývalo i vytesání kamenného kříže a jeho vztyčení na místě, kde byl zločin spáchán.
Jistě by bylo zajímavé vědět, jaká neštěstí či zločiny se tenkrát v okolí Žlutic odehrály, ale vzhledem ke skutečnosti, že tyhle křížové kameny jsou neznámého stáří i původu, nic bližšího se zřejmě už nikdy nedozvíme. I když… jednu zmínku bychom ve žlutických letopisech přece jen našli. Ta připomíná jakéhosi Ferdinanda Štampacha, který v opilosti v roce 1650 zabil syna žlutického měšťana Šimona Kobylského… Budiž nám tedy útěchou, že na základě vyobrazení sekery a dýky na dvou ze tří kamenů se můžeme domnívat alespoň to, že vrah zasadil své oběti smrtící ránu právě jedním z těchto vražedných nástrojů.

http://www.zlutice.cz/obcan/