Fara, Žlutice

Fara, Žlutice
Pozdně barokní budova fary byla postavena v roce 1769 na základech staršího gotického objektu, přičemž materiál na její stavbu byl použit z ruin vyhořelého žlutického zámku. Současnou raně klasicistní podobu dostala budova fary po ničivých požárech města v roce 1779.

http://www.zlutice.cz/obcan/