Zámecká brána, Žlutice

Zámecká brána, Žlutice
Jedním z mála stavebních pozůstatků po honosném zámeckém sídle Kokořovců je Zámecká brána. Přitom byl renesanční žlutický zámek svého času významnou stavbou, o které se již v roce 1652 psalo takto:
„Předně zámek žlutický od kamene dobře vystavěný, se všemi pokoji, sklepy, vrchními i podzemními, též před zámkem s marštalemi a jiným stavením. Item v zámku kaple založení sv. Václava. Zahrada kořenná s mnohými kusy zahradnickým kořením vysazena, v kteréžto zahradě některými stromy višňový se nachází. Item zahradu druhou též při zámku pro všelijaké vaření, v ní pazderna vystavěná, též na mnoho stromoví se nachází.“

V letech 1680 až 1700 dal hrabě Ferdinand Hroznata Kokořovec původně renesanční zámek barokně přestavět a přitom i podstatně rozšířit. Těsně nad stavbou zámku nechal rovněž založit zámeckou zahradu, jejíž podoba je připisována jednomu z nejvýznamnějších představitelů středoevropského vrcholného baroka - českému architektovi italského původu Janu Blažejovi Santini-Aichelovi. Připomeňme, že v Čechách a na Moravě bychom napočítali na 80 Santiniho staveb, které již celá staletí upoutávají pozornost milovníků architektury charakterem vnějších tvarů i zvláštním využitím vnitřních prostorů pro vedení světla a zvuku.

 Nový žlutický zámek však do vínku mnoho roků života nedostal. V roce 1730 totiž hrabě Ferdinand Jakub Kokořovec započal s výstavbou nového barokního zámku v nedaleké Štědré. O dva roky později tam přesídlil a žlutický zámek tak přestal plnit svoji funkci sídelní i správní. Ranou z milosti tak pro něj byl úder blesku, po kterém do základů vyhořel. Obnoven již nebyl a jeho ruiny, jak bývalo zvykem, byly následně rozebírány jako laciný stavební materiál.

Mohlo by vás zajímat, že o něco lepší osud než žlutický zámek potkal jinou hradní pevnost nacházející se v majetku Ferdinanda Hroznaty Kokořovce z Kokořova. Tou je dodnes dobře zachovalý, romanticky malebný a navýsost kuriózní skalní hrad Sloup u České Lípy.

http://www.zlutice.cz/obcan/