Divadlo Na Rejdišti, Praha

Divadlo Na Rejdišti, Praha
Divadlo konzervatoře je jako součást Pražské konzervatoře určeno pro inscenační praxi studentů 5. a 6. ročníků. Na tvorbě inscenací se ve spolupráci se studenty podílí profesionální režiséři, výtvarníci, choreografové, hudební skladatelé a další. Divadlo konzervatoře tak zaujímá význačné místo při završení studia na hudebně dramatickém, pěveckém a pop oddělení tím, že výsledky práce studentů nejsou izolovány ve školních zdech, ale jsou nabídnuty širokému publiku. Tento kontakt s běžným divadelním provozem klade vysoké nároky nejen na úroveň celé inscenace, ale také na studenty samotné, na jejich schopnosti a dovednosti nabyté v prvních čtyřech letech studia.

Program
http://www.divadlokonzervatore.cz/index.php

Kontakt
Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1

tel.: +420 739 408 858
e-mail: veronika.pospisilova@prgcons.cz

http://www.divadlokonzervatore.cz/index.php

Body zájmu

Tipy na trasy