Divadlo Archa, Praha

Divadlo Archa
Divadlo Archa je centrem pro současná scénická umění bez ohledu na hranice mezi žánry. Divadlo Archa je produkčním domem, kde je soudobé umění uváděno a také vytvářeno. Divadlo Archa nemá stálý divadelní soubor – svá představení vytváří formou projektů. Divadlo Archa je místem mezinárodní konfrontace scénických umění. Divadlo Archa je místem setkávání různých kultur. Divadlo Archa svá představení uvádí nejen ve svých prostorách, ale i mimo ně, například ve veřejném prostoru. Divadlo Archa klade stejný důraz jak na uměleckou tak na společenskou funkci divadla. Divadlo Archa své umělecké projekty vytváří samostatně nebo ve spolupráci s jinými názorově spřízněnými  organizacemi u nás i v zahraničí. Divadlo Archa slouží publiku, které je hledající, kritické a náročné. Divadlo Archa je veřejným fórem.

Program
https://www.divadloarcha.cz/cz/

Kontakt
Na Poříčí 26, 110 00, Praha 1

tel. +420 221 716 111
archa@divadloarcha.cz

https://www.divadloarcha.cz/cz/

Body zájmu

Tipy na trasy