Vyhlídka Camera obscura

Vyhlídka Camera obscura

Typ objektu: dřevěný vyhlídkový altán
Poloha: plošina pod Tříkřížovým vrchem severovýchodně nad centrem Karlových Varů
Nadmořská výška: 518 m
Období výstavby: 1997
Oficiální zpřístupnění: 1997
Přístupnost: volně přístupný

Přístup k vyhlídce

Přístup č. 1: Přímo z centra Karlových Varů od Vřídla vede k altánu 1,6 kilometru dlouhá žlutá turistická trasa přes ulici Na vyhlídce a dále lázeňskými lesy až k vyhlídce.

Přístup č. 2: Druhou možností je vyjet do Drahovic autobusy MHD č. 10 a MHD č. 15 na zastávku Havlíčkova a odtud vystoupat po zelené turistické trase až na Rozcestí pod Třemi kříži. Na okraji plošiny se nachází vyhlídkový altán.
Historie objektu

Na plošině bývalé Rudolfovy výšiny pod Třemi kříži stávala v minulosti výletní restaurace a kavárna U Tří křížů. Během 19. století bývalo toto místo jedním z nejnavštěvovanějších míst karlovarských lázeňských lesů. V zahradě restaurace stával původní dřevěný altán Camera obscura (Temná komora), v jehož ztemnělém prostoru se na stěny promítaly světelné obrazy krajiny.
Původní objekt byl zničen během silné noční vichřice v roce 1990. Současný dřevěný vyhlídkový altán byl na jeho místě postaven v roce 1997 v rámci obnovy zaniklých či poškozených vycházkových objektů lázeňských lesů.

http://www.karlovyvary.cz/cs/vyhlidka-camera-obscura/