Muzeum Těšínska - Památník životické tragédie

Muzeum Těšínska - Památník životické tragédie
Památník životické tragédie byl vybudován k uctění obětí nacistické likvidační akce, která proběhla 6. 8. 1944. Stálá expozice byla přemístěna v roce 1979 ze životického zámku do muzejní budovy v Havířově na Dělnické ulici. V letech 1982–1984 došlo k výstavbě nové budovy u Památníku podle projektu Ing. arch. V. Niemczyka, kde byla umístěna stálá muzejní expozice. V roce 1990 se vrátil Památník i se stálou expozicí opět pod správu Muzea Těšínska. V roce 1994 byla stálá expozice reinstalována (k malým úpravám došlo v roce 1999) a pod názvem Okupace a odboj na Těšínsku 1938–1945 se věnuje vývoji okupačních poměrů na Těšínsku. Expozice je rozdělena do několika oddílů, které mapují události let 1938–1945. V roce 2000 došlo k poslední rekonstrukci Památníku. Kromě stálé expozice se zde pořádají proměnné výstavy zaměřené především na vojenskou tematiku, ale také historii a umění. Každoročně probíhají u Památníku životické tragédie vzpomínkové akce k uctění památky obětí nacistické okupace. Připomínají jejich odkaz a hrůzy války jako varování pro budoucí generace.

Stálá expozice
Okupace a odboj na Těšínsku
Památník životické tragédie slouží jako trvalá připomínka obětí nacistické zvůle. Jako odplata za partyzánskou akci, při níž byli zabiti tři příslušníci těšínského gestapa, byla vykonána 6. srpna 1944 likvidační akce, která si vyžádala životy 36 mužů z obcí Životice (dnes součást Havířova), Horní a Dolní Suché, Dolních Bludovic a Dolního Těrlicka. Jednalo se o nejmasovější likvidační akci na území Těšínského Slezska v době II. světové války. Hrůzná událost z Životic se tak zařadila po bok dalších odvetných akcí, jako bylo vypálení Lidic a vyhlazení Ležáků. Ne nadarmo Životice získaly po válce přídomek „slezské Lidice“.

Pomník Matky, slavnostně odhalený v roce 1949, je také mementem všech obětí okupace. Jeho autorem je karvinský akademický sochař a malíř Franciszek Świder. U pomníku byla v letech 1982–1984 vystavěna budova, v níž je umístěna stálá muzejní expozice. Muzeum Těšínska spravuje památník od roku 1990. V roce 1994 byla vytvořena nová stálá expozice. Kromě vlastní životické tragédie se expozice věnuje i vývoji okupačních poměrů, formám nacistické represe, polskému a českému odboji nebo osvobození. Složité období dokládají unikátní dokumenty, fotografie stejně jako dobové zbraně nebo oděvy.

Otevírací doba
Út 8.00–12.00, 12.30–16.00

Vstupné
Děti 4–6 let 10 Kč
Děti 6–15 let, studenti do 26 let 20 Kč
Dospělí 50 Kč
Důchodci 20 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 100 Kč
Držitelé průkazek ZTP, ISIC, ITIC, IYTC a Senior pass 55+ – 20 Kč
Děti do 3 let, členové AMG, ICOM, pedagogický doprovod – 1 osoba na 10 dětí, doprovod ZTP/P – zdarma
Klub Muzea Těšínska, novináři a zaměstnanci KÚ MSK po předložení průkazu – zdarma

Kontakt
Padlých hrdinů 220/47a
736 01 Havířov-Životice

T: +420 596 434 138
E: zivotice@muzeumct.cz

https://www.muzeumct.cz/muzeum-tesinska/pobocky/zivotice