VÝSTAVA: MERVARTOVI, Dvůr Králové

Název:
VÝSTAVA: MERVARTOVI

Místo konání:
Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem

Datum konání:
10.10.2019 - 24.11.2019

Popis akce:
Výstava s prostým názvem Mervartovi, přiblíží návštěvníkům život čtyř členů této, pro královédvorsko, významné rodiny. Část výstavní plochy bude věnována významnému a všestrannému umělci, jakým byl František Mervart. Při procházce jeho životní poutí se seznámíte dokonale s jeho osobností. Ukážeme vám, jak František Mervart uplatnil svoje schopnosti, svoji touhu poznávat a zvládat svoji pílí mnoho oborů volné i užité tvorby. František Mervart se však věnoval nejen kresbě, ale zabýval se i užitou knižní grafikou, ilustrační tvorbou a scénickým výtvarnictvím. Nelze opomenout ani jeho práce pro sakrální prostory a činnost restaurátorskou. Významný je i jeho přínos pro textilní tvorbu a designérství vánočních ozdob.

Neméně významná část výstavy nám přiblíží život a dílo syna Františka Mervarta Tomáše a jeho ženy Evy. Výstava připomene Tomášovu hudební činnost, jeho spolupráci s pěveckým spolkem Záboj a také jednu z jeho oblíbených činností – turistiku a fotografování na společných cestách s manželkou Evou po Čechách a celé Evropě. Na paní Evu dále vzpomeneme ukázkami z její čtyřicetileté designové činnosti pro Vánoční ozdoby a její malířskou tvorbu. Příjemným zpestřením výstavy budou i ukázky kreseb nejstaršího člena rodu Mervartových Antonína.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 17 hodin ve Špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. Zpěvem doprovodí Pěvěcký spolek Záboj

https://www.muzeumdk.cz/akce/vystava-mervartovi/

Body zájmu

Tipy na trasy