Knihovna Regionálního muzea, Chrudim

Knihovna Regionálního muzea
Sbírková část knihovny obsahuje regionální literaturu včetně chrudimských a východočeských novin a periodik, kramářské tisky, staré tisky a rukopisy. Odborná část zahrnuje literaturu z oblasti historie, přírodovědy, archeologie, umění, etnografie aj.

K Ploché dráze 688
537 01  Chrudim IV
vesela@muzeumcr.cz
+420 464 620 579

http://www.muzeumcr.cz/cz/odborna-knihovna-mini