Expozice Městská brána Brandýs nad Labem

Expozice Městská brána
nám. Sv. Václava
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Velký ctitel svatého knížete Václava, císař Karel IV., který v kraji často pobýval na svých honitbách a jezdíval na svůj hrádek do nedaleké Toušeně, nechal obehnat Starou Boleslav novou kamennou zdí a zbudoval dvě vstupní brány, z nichž jedna se dodnes dochovala. O mnohem starší zdech, které ve Staré Boleslavi stavěl už v 10. století Boleslav I. dle římského způsobu „ z kamene a vápna“, se zmiňuje kronikář Kosmas. Historikové pravdivost této informace ověřili archeologickým průzkumem, který ve Staré Boleslavi probíhal v roce 1992 a objevil základy tohoto zdiva v děkanské zahradě.
Nedaleko městské brány, v sousedství svatováclavské baziliky, zaujmou barokní architekturou kanovnické domy z let 1733 – 1770 a děkanství postavené Filipem Spannbruckerem v letech 1710 – 1712. Na jihu, blíž k Labské tůni, sousedí se svatováclavským areálem budovy Residence, vily, postavené na základech starého proboštství a císařského jágrhausu, kde sídlili lovčí se svými psy. Bývala součástí brandýského zámku a ve druhé polovině 19. století zde žil arcivévoda Karel Salvátor z rodiny Toskánských Habsburků, svého času majitel Lázní Houštka.
 
Archeologická expozice na městské bráně ve Staré Boleslavi -

otevírací doba:
květen  - září
pátek, sobota, neděle
10:00-12:00 a 13:00-17:00

Vstupné: 30,- /15,-

 Pro školy a skupiny je možná domluva jiného času. V případě zájmu kontaktujte naše Informační centrum.

http://www.infocentrum-brandysko.cz/