Bazilika sv. Václava

Bazilika sv. Václava

https://www.brandysko.cz/bazilika-sv-vaclava/d-26341/p1=28046

Bazilika sv. Václava nad starobylým podzemním kostelem sv. Kosmy a Damiána byla vystavěna z vůle knížete Břetislava a vysvěcena roku 1046. Ve svých zdech chránila místo, kde stával dřevěný kostelík Boleslavova hradu, místo umučení a prvního hrobu knížete Václava. Raně středověké údělné přemyslovské hradiště na těchto místech vzniklo právě na přelomu 9. a 10. století a původní kostelík sv. Kosmy a Damiána, kde 28. září roku 935 (v dřívější tradici 929) došlo k bratrovraždě, lze situovat do prostor románské krypty v kostele sv. Václava nejen podle tradice, ale i podle nejnovějších archeologických výzkumů. Na místě události, v tzv. Vrábské  kapli, je výjev umučení knížete zobrazen v pískovcovém sousoší z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Kníže Václav, jehož ostatky zde spočinuly v prvním hrobě a po třech letech byly slavně přeneseny ke sv. Vítu na Pražský hrad, se stal hlavním patronem českého národa. Rozvoj svatováclavské tradice byl roku 1052 za vlády knížete Břetislava posílen ustanovením staroboleslavské Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána.