Městské muzeum v Čelákovicích

Městské muzeum v Čelákovicích
Na Hrádku 464
250 88 Čelákovice
E-mail: cmm@volny.cz

Tel.: +420 326 991 556

Tel./Fax: +420 326 991 192

http://www.muzeum-celakovice.com/

Městské muzeum v Čelákovicích, založené již v roce 1903 přes označení "městské muzeum", svojí činností daleko přesahuje hranice katastru města a v oblasti archeologie pokrývá na 50 katastrálních obcí. Od roku 1949 muzeum trvale sídlí v objektu Tvrze v bývalém středověkém šlechtickém sídle. Areál Tvrze prošel v 15. a 16. století četnými stavebními úpravami, byl rozšířen a opevněn vlastní hradební zdí. V roce 1982 byla dokončena 10 let trvající náročná rekonstrukce celého objektu do goticko-renesanční podoby a následně zpřístupněny nové muzejní expozice.

http://www.muzeum-celakovice.com/