Obchodní centrum – Vodňanská ulice

Obchodní centrum
Vodňanská ulice
Prachatice

Ulice je jednou z hlavních přístupových komunikací k historickému centru městské památkové rezervace, s kombinací obchodní sítě, bankovního sektoru, veřejných budov a parkovacích ploch. Nejsou zde velké ucelené plochy zeleně, proto je pro výsadbu využíván prostor zejména v blízkosti budov, zpevněné plochy jsou doplněny mobilní zelení.

Výsadba u obchodního centra byla zcela zrekonstruována v roce 1999, nevhodně použité dřeviny byly zčásti odstraněny a zčásti upraveny řezem, doplněna byla nižší zeleň jejíž kostru tvoří stálezelené dřeviny – pro zimní efekt, doplňkem jsou opadavé dřeviny a trvalky s výraznými listy a květy. Výsadbu v květináčích a podél komunikací pro pěší tvoří okrasné dřeviny a trvalky, na některých místech doplněné květinami jara – žlutými narcisy. Péče spočívá v pravidelném odplevelení, hnojení střihu a doplnění mulče.

Příkladem zdařilé rekonstrukce budovy spojeného s úpravou přilehlého veřejného prostoru je areál Okresního státního archivu. Jezírko s fontánkou a parková úprava s lavičkami láká k příjemnému posezení.