Renesanční kašna Tábor

Renesanční kašna
Žižkovo náměstí
Tábor

Uprostřed Žižkova náměstí se vyjímá kašna zhotovená v letech 1567-1568 kamenickým mistrem Ondřejem ze Sušice. Kašna tvořila součást systému zásobování města vodou.
 
Uprostřed nádrže na sloupku s korintskou hlavicí byla umístěna plastika rytíře, která symbolizuje tržní práva města. Místní tradice pojmenovala rytíře Koudela či Koudelka, snad podle jednoho z husitských hejtmanů. V ruce držel rytíř prapor na znamení, že se ve městě koná trh.

Body zájmu

Tipy na trasy