Národní muzeum, Praha

Národní muzeum

Národní muzeum v Praze je největším muzeem v České republice a zároveň ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Jeho posláním je přispívat k rozvíjení národní identity a vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury. Muzeum tvoří pět odborných ústavů: Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum, Knihovna Národního muzea, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur a Muzeum české hudby. Jednotlivé ústavy nabízí několik stálých expozic a aktuálních výstav. Mimo to také organizuje různé akce pro návštěvníky v podobě koncertů, přednášek či festivalů.

Mgr. Lenka Boučková
lenka_bouckova@nm.cz
Tel.: 224 497 250

https://www.nm.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy