Pramen Libuše

Pramen Libuše

Místo vývěru: Mlýnská kolonáda
Poloha: na levém břehu říčky Teplé uprostřed lázeňské části města Karlovy Vary
Prvně zachycen: 70. léta 19. století
Teplota: 62 °C
Vydatnost: 3-5 l/min
Obsah CO2: 550 mg/l
Přístupnost: volně přístupný
Přístup k prameni

Přístup č. 1: K Mlýnské kolonádě dojdete z lázeňského centra města od Vřídla přes Tržiště a dále Lázeňskou ulicí kolem Tržní kolonády po levém břehu říčky Teplá. Vývěr pramene se nachází v přímo promenádní hale kolonády. Krátká procházka lázeňským centrem města je dlouhá asi 500 metrů a zabere Vám zhruba deset minut.

Přístup č. 2: Druhou variantou je dojet od Tržnice autobusem MHD č. 1 nebo MHD č. 4 na konečnou zastávku „Lázně III" a odtud zhruba 200 metrů přes Lázeňský most přes říčku Teplá dojít po Mlýnském nábřeží přímo k Mlýnské kolonádě.

Vývěr pramene byl prvně zachycen během výstavby nové Zítkovy kamenné Mlýnské kolonády v letech 1871-1881. Voda byla do pramenní vázy přivedena ze čtyř drobných vývěrů z prostoru pod orchestřištěm. Pramen se původně nazýval pramen Alžbětiných růží, současný název získal až v roce 1947.

Libušin pramen je jedním z teplých minerálních pramenů vyvěrajících v prostoru největší karlovarské kolonády a je tak hojně navštěvován zástupy lázeňských hostů a návštěvníků města.

http://www.karlovyvary.cz/cs/pramen-libuse-0/