Informační centrum Špindlerův Mlýn

Informační centrum Špindlerův Mlýn
kompletní informační servis o letním a zimním turistickém využití území NP
prodej propagačního materiálu (mapy, průvodce, pohledy ap.)
videoprojekce (zdarma)
přednášky (zdarma) - vždy pro maximálně 15 osob, tématika přednášek: lesnictví, botanika, zoologie, historie, geomorfologie atd., závazné objednávky 5 pracovních dní před plánovaným termínem na tel. 499 433 228
stálou expozici zaměřenou na historické proměny Krkonošské přírody a krajiny,
dětské poznávací hry
virtuální procházku Špindlerovým Mlýnem i celými Krkonošemi a jejich přírodou prostřednictvím dotykové obrazovky
vystavení dokladu k vjezdu vozidlem (příp. o zaplacení poplatku) platným pro celou oblast KRNAP
Důvody pro vydání dokladu – např. trvalý pobyt, zaměstnání, vlastnictví nemovitosti, zásobování apod.

Kontakt
Špindlerův Mlýn 269
543 51

telefon: 499 433 228
e-mail: icspindl@krnap.cz

https://www.krnap.cz/ic-spidleruv-mlyn/

Body zájmu

Tipy na trasy