Socha sv. Jana Nepomuckého, Světlá/Sázavou

Socha sv. Jana Nepomuckého, Světlá nad Sázavou
Socha pochází ze druhé třetiny 18. století. Sv. Jan Nepomucký je oděn v klasickém rouchu klerika, v pravé ruce drží kříž s korpusem Krista, levou ruku má svěšenou podél boku. Jan Nepomucký byl mimo jiné i patronem mostů, proto jeho sochy stávají na mostech nebo předmostích. Také tato socha původně stávala na předmostí na Malé Straně. Socha sv. Jana Nepomuckého patří do souboru pěti pískovcových soch před kostelem sv. Václava, který prohlásilo Ministerstvo kultury ČR v roce 2002 za kulturní památku.

https://www.kyticesvetla.cz/2012/05/15/drobne-pamatky/